تخفیف ویژه!
کد شناسه :92634

خرس كوچولوها مي روند به مدرسه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب خرس كوچولوها مي روند به مدرسه - خرس بزرگ براي كمك رفته به مدرسه اما آن جا خيلي چيزها پخش و پلا شده. تو مي تواني بگويي جاي هرچيزي كجاست؟ حالا صفحه را ورق بزن تا ببيني كه درست گفته اي يا نه! "ايوي" خرس كوچولو دارد آن جا قايم باشك بازي مي كند ولي حيوان هاي دست آموز مدرسه گم شده اند. تو مي تواني به خرس بزرگ كمك كني پيدايشان كند؟ و...