تخفیف ویژه!
کد شناسه :92633

خرس كوچولوها مي روند به گردش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب خرس كوچولوها مي روند به گردش - امروز خرس كوچولو ها مي روند گردش. اما باز همه چيز را به هم مي ريزند و مي روند قايم باشك بازي. تو مي تواني پيدايشان كني و به خرس بزرگ كمك كني همه چيز را مرتب كند؟ ببين مي تواني هر چيزي را كه پيدا مي كني سر جاي خودش بگذاري ؟ آن وقت، صفحه را ورق بزن ببيني همه چيز را درست سرجايشان گذاشته اي يا نه و...