تخفیف ویژه!
کد شناسه :92611

تغيير مسير

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تغيير مسير - اين كتاب را براي زناني مي نويسم كه مي خواهند شانس خود را براي پيشرفت و دستيابي به اهداف شان افزايش دهند؛ چه در شغل و چه در زندگي شخصي! و اين شامل تمام زنان در تمامي مراحل زندگي و كار مي شود؛ زناني كه تازه به دنبال شغل هستند، آن ها كه شاغلند و كساني كه بعد از مدتي وقفه خواهان برگشت به موقعيت شغلي خود هستند . هدف ديگرم براي نوشتن اين كتاب، مرداني است كه مي خواهند خواسته زنان به عنوان همكار، همسر، مادر يا دختر را درك كنند و در نتيجه بتوانند در ساخت دنيايي برابر، سهيم باشند و...