تخفیف ویژه!
کد شناسه :92610

به كودكان كمك كنيم تا موفق شوند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب به كودكان كمك كنيم تا موفق شوند - "تاف" يك بار ديگر ما را تشويق مي كند تا به روش هاي نوين مواجهه با چالش هاي دوران كودكي بينديشيم. او معتقد است كه به جاي تلاش براي آموزش مهارت هايي نظير ثبات و خود كنترلي ، بر مواردي از محيط كودكان ( هم خانه و هم مدرسه تمركز كنيم) كه به شكوفايي آن ها كمك مي كند. او با بررسي آخرين تحقيقات روان شناسي و عصب شناسي، بينش ها و استراتژي هايي را براي شيوه هاي نوين برخورد با مسائل و مشكلات كودكان پيشنهاد مي دهد، روش هايي كه به موفقيت تعداد بسيار بيشتري از كودكان منجر مي شود و...