تخفیف ویژه!
کد شناسه :92603

انگيزش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب انگيزش - اين كتاب، جنگل ذات واقعي انگيزش را و نيز بي بصيرتي ما در رابطه با پيچيدگي و قوت هاي آن را به خوبي كاوش مي كند. اميدوارم اين كتاب نوري بر اين جهان پيچيده، زيبا و ژرف انسان و روانشناسي باشد. انگيزش، دشتي سرشار از درختان در هم تنيده، رودخانه هاي كشف نشده، حشرات تهديد آميز، زمين هاي كشاورزي و پرندگان رنگارنگ است. اين دشت اجزا بسياري دارد كه ما فكر ي كنيم اهميت دارند اما اينطور نيست. حتي بيشتر، سرشار از جزئيات غير متعارفي است كه ما كاملا ناديده مي گيريم و فكر مي كنيم هيچ اهميتي ندارد، ولي بسيار مهم اند و...