تخفیف ویژه!
کد شناسه :92591

كودكان چگونه موفق مي شوند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كودكان چگونه موفق مي شوند - چرا بعضي كودكان موفق مي شوند و برخي ديگر نه؟ داستاني كه معمولا ما در مورد دوران كودكي و موفقيت مي گوييم بيشتر در رابطه با هوش است. افرادي موفق مي شوند كه از پيش دبستاني تا دانشگاه، در امتحانات نمره هاي بهتري مي گيرند. اما در اين كتاب "پائول تاف" با ذكر دليل به ما مي گويد ويژگي هاي مهم تري وجود دارند كه روي شخصيت تأثير گذارند. مهارت هايي مثل پشتكار، كنجكاوي و كنترل نفس و...