تخفیف ویژه!
کد شناسه :92576

ذهن تان را مديريت كنيدسرنوشت خودرا بسازيد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ذهن تان را مديريت كنيدسرنوشت خودرا بسازيد - در اين كتاب، شما خواهيد آموخت كه چگونه كنترل زندگي خود را بر عهده گرفته و مسير خود را به سمت موفقيت توسعه دهيد. شما خواهيد آموخت كه چگونه موفقيت افراد استثنائي را تكرار كنيد و اين الگوها و استراتژي ها را در خودتان ايجاد كنيد. در اين جا مثال هايي از آن چه مي توانيد پس از خواندن اين كتاب به دست آوريد بيان مي كنيم: فرمول اثبات شده و نهايي موفقيت براي رسيدن به هر آن چه در زندگي مي خواهيد، فرمول طراحي و دستيابي به سرنوشت مطلوب خود، چگونگي كنترل به هر چيزي در زندگي، چگونگي تكرار موفقيت در اوج و...