تخفیف ویژه!
کد شناسه :92572

نقشه فرهنگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نقشه فرهنگ - در اين كتاب، يك مدل هشت - مقياسي از فرهنگ ارائه مي شود كه نشان مي دهد فرهنگ ها چگونه از يك سر طيف تا سر ديگر آن تغيير مي كنند. هر كدام از اين مقياس ها يك منطقه كليدي را مطرح مي كند كه مديران بايد از آن اطلاع داشته باشند. اين هشت مقياس عبارتند از: برقراري ارتباط، ارزيابي، متقاعدسازي، رهبري، تصميم گيري، اعتقاد، مخالفت و زمان بندي اين مقياس ها با بررسي جايگاه فرهنگي نسبت به فرهنگ ديگر، به شما كمك مي كند تا نحوه اثر گذاري فرهنگ بر همكاري هايتان را دريابيد و...