حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :14406

نهج الفصاحه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب نهج الفصاحه : این مجموعه دو قسمت متمایز است: قسمتی که سخنان محمد است از حدود عیبجوئی و خرده گیری برکنار است. قسمت دیگر کار نویسنده است که مفاد سخنان محمد (ص) را ضمن آن بفارسی آورده است. آنانی که به این قسمت بچشم عنایت نگرند و بخطائی برخورند اگر سر عیب جوئی دارند باید درنظر آیند که کامل مطلق خداست و...