تخفیف ویژه!
کد شناسه :14406

نهج الفصاحه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نهج الفصاحه : اين مجموعه دو قسمت متمايز است: قسمتي كه سخنان محمد است از حدود عيبجوئي و خرده گيري بركنار است. قسمت ديگر كار نويسنده است كه مفاد سخنان محمد (ص) را ضمن آن بفارسي آورده است. آناني كه به اين قسمت بچشم عنايت نگرند و بخطائي برخورند اگر سر عيب جوئي دارند بايد درنظر آيند كه كامل مطلق خداست و...