تخفیف ویژه!
کد شناسه :92543

مشق عشق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب مشق عشق - "درسا"؛ دختری از جنس دریا، لطافت امواج و ظرافت مرواریدی که در دل صدف ها جا خوش کرده... زندگی پستی و بلندی هایش را با خشونت تازیانه کرده و بر تن ظریف دخترانه اش زده... دختری از جنس دخترهای جامعه... زندگی از جنس؛ عشق و نفرت، اوج هیجان، طلوعی دیگر، به دنبال گمشده، عشقی آسمانی و...