تخفیف ویژه!
کد شناسه :92536

رد پاي شب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب رد پاي شب - "عسل" دختري شاد و سر زنده و سرشار از انرژي است. شبي در حين رانندگي با پسري به نام "آراد" لجبازي مي كند. و تصادفي رخ مي دهد و همين باعث آشنايي اين دو مي شود. پس از مدتي كه رابطه آن ها شكل مي گيرد، آراد به هيچ وجه به عشق "ميعاد" پسر دايي اش به عسل پي نمي برد و در تمام رفت و آمدهايشان، ميعاد را با خود مي برد. عسل با اطميناني كه به آراد پيدا مي كند، براي وام گرفتن آراد چك سفيد امضايي به او مي دهد، اما بعد از گرفتن چك ديگر هيچ اثري از آراد پيدا نمي شود و چك با مبلغ هنگفتي به بانك مي رود و عسل به زندان مي افتد و...