حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :92510

نقد فرهنگ توسعه نیافتگی 3

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب نقد فرهنگ توسعه نیافتگی 3 - آن چنان که تجربه زیسته تاریخی ما در این دو قرن اخیر نشان داده است. توسعه نیافتگی کماکان مبرم ترین مسأله ما ایرانیان است. مسأله توسعه نیافتگی نقطه کانونی همه دیگر مسائل مان، مثل عدم توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است. به نظر می رسد جامعه ایرانی با یک دور باطل مواجه است. ما با مسائل سیاسی و اجتماعی بسیاری مواجه هستیم که به نحو توأمان هم علت و هم معلول، هم عامل و هم حاصل توسعه نیافتگی است. پاره کردن این دور باطل مهم ترین وظیفه کنونی روشنفکران و اندیشمندان ماست. "رضا داوری اردکانی" در یک مجموعه سه جلدی می کوشد جامعه ایران را در فهم معضل تاریخی و توسعه نیافتگی یاری دهد. در جلد اول مجموعه به بحث از رابطه (علم، فلسفه و عقلانیت)، در جلد دوم به رابطه مقولات (علم، سیاست و تاریخ) و در جلد سوم به مباحثی در خصوص (پژوهش علمی و سیاست علم) در کشور می پردازد و...