تخفیف ویژه!
کد شناسه :92483

وحشت در دبستان شوميان 4

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب وحشت در دبستان شوميان 4 - قرار است در دبستان شوميان يك نمايشگاه علمي برگزار شود. "سام"، "لوسي" و "آنتونيو" در كتابخانه ي مدرسه سخت مشغول تحقيق براي انتخاب پروژه ي علمي شان هستند كه سروكله ي يك كتاب عجيب پيدا مي شود. يكدفعه مدرسه جان مي گيرد. زمين به لرزه مي افتد و پروژه هاي علمي بچه ها منفجر مي شود. سالن ورزش مدرسه هم به يك آتشفشان غول پيكر تبديل مي شود. به نظرت سام و دوست هايش چطور به جنگ گدازه هاي داغ آتشفشان مي روند ؟ و از آن مهم تر، فكر مي كني چه رازي بين صفحات آن كتاب عجيب و قديمي پنهان شده است و...