تخفیف ویژه!
کد شناسه :92478

امپاير استيت 2-عصرهسته اي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب امپاير استيت 2-عصرهسته اي - "امپاير استيت" در شرف نابودي است. شكافي كه اين جهان توده اي را به نيويورك وصل كرده، ناپديد شده و شهر در يخبنداني زمستاني مدفون شده. با كاهش منابع انرژي، مردم از دولت انتظار دارند به دوران ممنوعيت و جيره بندي مواد غذايي بازگردد. در همين اثنا، قدرت هاي سياسي در نيويورك هم جا به جا شده و "نمرود" و سازمانش حالا مجبورند زير نظر گروه جديدي به نام (اتم براي صلح) فعاليت كنند كه رهبري اش را زني مرموز با نام "اوين مك هيل" بر عهده دارد. در همان حال كه "رد" مشغول كشف چيز جديدي است كه شهرش را تهديد مي كند. اتم براي صلح نيز درصدد مهيا كردن ارتشي براي تهاجمي فرا بعدي است و هدف شان پيروزي مطلق يا انهدام كامل امپاير استيت است و...