تخفیف ویژه!
کد شناسه :92431

سرگذشت استعمار8-به دنبال كادي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سرگذشت استعمار8-به دنبال كادي - ساحل نشينان رود سند به مردي انگليسي، كه با كت و شلوار و كلاه سفيد در اطراف خانه هايشان پرسه مي زد، مشكوك بودند. انگليسي ها بيشتر مناطق هند را تصرف كرده بودند؛ اما سند هنور خارج از قلمرو آن ها بود. خبر ستمگري انگليسي ها در مناطقي كه اشغال كرده بودند، مخصوصا ماليات هايي كه از كشاورزان مي گرفتند، به گوش ساكنان اطراف رود سند هم رسيده بود. آن ها اكنون مي ديدند كه سر و كله ي يك مرد انگليسي در سرزمين سند هم پيدا شده؛ مردي كه تلاش مي كند سر حرف را با مردم باز كند و گاهي با داروهاي اندكي كه همراه دارد به درمان بيماران آن ها مشغول بود و...