تخفیف ویژه!
کد شناسه :92414

كانت و مسئله متافيزيك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كانت و مسئله متافيزيك - تفسير "هايدگر" از "كانت"، درخشان و بسيار بحث برانگيز است و تنگناهاي كانت پژوهي متعارف را از هم دريده است. متفكر اصيل هميشه در حال گفت و گو با فلاسفه مهم قبلي است. اما مواجهه هايدگر با كانت انقلابي است. او كانت را نه فيلسوفي معرفت شناس كه سردمدار ايده دسترس ناپذير بودن خود چيزها باشد، بلكه انديشمندي به دنبال شالوده گذاري متافيزيك و بنياني استوار براي متافيزيك يعني قوام هستي هستندگان قلمداد مي كند كه نهايتا مسيري به جز تحليل پديدار شناسانه ي "دازاين" پيشاروي او نيست. به نظر هايدگر، كانت بر خلاف انتظار ما، دور از پيش فرض هاي قرون وسطي نيست و...