تخفیف ویژه!
کد شناسه :92391

تاريخ سياسي جهان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تاريخ سياسي جهان - نويسنده در اين كتاب تاريخ جنگ ها و صلح ها را از عصر آهن تا كنون واكاوي كرده، ديپلماسي و فرآيند سياست ورزي را در ادوار گوناگون پيش چشم خواننده مي گذارد و در اين مسير هيچ گاه تاريخ جهان را به قدرت هاي مجزا و گسسته از هم تجزيه نمي كند و مي كوشد بر هم كنش نيروها و قدرت هاي سياسي را همچون موسيقي نهايي يك اركستر سمفونيك بزرگ به خواننده عرضه كند. وي در اين مسير پرسش هاي اساسي مطرح مي كند. چرا مغولان دست از اروپاي غربي شستند و دامنه حملات آن ها فقط تا اروپاي شرقي گسترده شد؟ برآمدن خلافت اسلامي چه تاثيري بر ساير قدرت هاي بزرگ جهان داشت؟ و...