تخفیف ویژه!
کد شناسه :92377

گروه درماني راه حل محور

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گروه درماني راه حل محور - اين كتاب، يك راهنماي بسيار كاربردي براي تمام متخصصاني است كه از آرايه گروه درماني براي كمك به افراد استفاده مي كنند. در اين كتاب ضمن آشنايي مقدماتي و گام به گام با رويكرد راه حل محور، از انديشه ها و فنوني مطلع مي شويم كه مي توانند به راحتي با كار باليني ما در مقام يك روان درمانگر تلفيق شوند. نويسنده كتاب "جان شري" براي تشريح همه مراحل فرايند درمان از جلسه اول تا آخر، مثال هاي موردي دقيق را انتخاب كرده است و...