تخفیف ویژه!
کد شناسه :92371

قدرت زندگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قدرت زندگي - آثار "جورجو آگامبن" فلسفه زندگي نويني را بسط مي دهند. در افق آن ها اين باور نهفته است كه شكل زندگي ما مي تواند قدرت راهنما و وحدت بخش سياست آينده شود. كتاب قدرت زندگي با آگاهي از اين وعده، سويه هاي تعيين كننده و ناديده مانده ي نوشته هاي آگامبن در طول چهار دهه گذشته را، با تفكر انديشمنداني چون "كافكا"، "هايدگر"، "بنيامين"، "آرنت"، "دلوز" و "فوكو" كه آراي آگامبن متاثر از آن هاست، در هم مي تند. افزون بر اين، اين كتاب آثار او را در رابطه با چهره هاي كليدي سنت فلسفه (مانند نيچه، افلاطون ، اسپينوزا، ويكو، ويتگنشتاين و دريدا) قرار مي دهد. اين رويكرد به" كيشيك" نگاهي را پيش مي نهد كه با آن مي توان به وضعيت زيست سياسي امروز از نو انديشيد و...