تخفیف ویژه!
کد شناسه :14386

چند گفتار درباره توتاليتاريسم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب چند گفتار درباره توتاليتاريسم - توتاليتاريسم شكل ويژه اي از حكومت ديكتلاتوري و خصم بي چون و چراي فرديت بوده كه با حاكميتي يكه تاز، خود را متولي يك جهان بيني جامع مي داند. از آن جا كه توتاليتاريسم انسان را وسيله اي براي تحقق آرمان هاي مكتوم تاريخ يا نژاد و ذوات ملكوتي به حساب مي آورد، براي فرديت و عرصه خصوصي فرد احترامي قائل نمي باشد. در واقع اين حكومت دولت را مكلف و محق بر نظارت تمام لحظات زندگي يك يك انسان ها دانسته و و براي اداره خلوت ذهني آدمي، دشمنان بالقوه و ذهني خود را يافته و با آن ها ستيز مي كند. اگر مي خواهيد بدانيد كه چرا اين حكومت سوداي از نو ساختن انسان را داشته و حتي خلوت ذهن آدمي را هم عرصه اي خصوصي نمي داند؛ با مطالعه اين كتاب كه حاوي مقالاتي از داستايوسكي، نچائف، ميلوش، كوندرا و كولاكوفسكي بوده ضمن دريافت پاسخ سوالات خود درباره دولت توتاليتاريسم و ايدئولوژي آن ها در باره گذشته، امروز و فرداي انسان ها، خواهيد ديد كه چطور اداره خلوت ذهن آدمي را در دست قدرت خود مي گيرد و...