تخفیف ویژه!
کد شناسه :92345

شكوه اشراق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شكوه اشراق - آن چه تصور مي كني (تو) هستي، چيزي جز يك توهم ذهني نيست! بايد بتواني از آن عبور كني؛ چرا كه نوري عظيم در اعماق وجود توست كه تو نمي گذاري طلوع كند! اشراق تو در طلوع كردن اوست و خاموش شدن تو... زماني كه انساني از درون طلوع مي كند، جهان را روشن خواهد كرد و نور ساطع شده از او، هرگز از يادها نخواهد رفت! در مسير اشراق، ما از خودمان شروع مي كنيم و به خودمان مي رسيم... اما آن كسي كه شروع كرده و آن كس كه به پايان مي رساند، هرگز يكي نخواهند بود و...