تخفیف ویژه!
کد شناسه :14383

طراحي كن پاك كن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب طراحي كن پاك كن : در اين كتاب، نقاشي در خانه ي شطرنجي به كودكان آموزش داده شده است. بچه ها مي توانند بعد از ديدن مدل همان طرح را با ماژيك وايت برد بكشند و در صورت اشتباه بودن اين صفحات قابليت پاك شدن را دارند. كودكان مي توانند با يك دستمال خشك طرح هاي كشيده شده را پاك و دوباره طراحي كنند و...