تخفیف ویژه!
کد شناسه :92329

ديوان ابوطياره

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ديوان ابو طياره - مطالبي که از عمران صلاحي در اين نشريات چاپ شده، اغلب مظامين روز و لحني عاميانه دارند و شايد بتوان گفت بيشتر از طنز جنبه مطايبه و فکاهه دارند. اما شايد در شرايط امروز، خنده با اشعار مطايبه آميز و فكاهي هم خالي از لطف نباشد. همان طور که خود او در جايي گفته (هر چيزي که بتواند انسان را بخنداند، ارزشمند است. خنده جسم و روح انسان را تقويت مي کند و او را در برابر مشکلات مقاوم مي سازد... همين جاست که آثار فکاهي ارزش پيدا مي‌کنند) طنز و فکاهه دوش به دوش هم حرکت مي‌کنند و مضاحك را مي‌سازند. خنده طنز نيش خند است و خنده فکاهه نوش خند. جامعه بشري هم به نيش احتياج دارد هم به نوش و...