تخفیف ویژه!
کد شناسه :92327

راهنماي تمرين موسيقي براي والدين ونوآموزان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب راهنماي تمرين موسيقي براي والدين ونوآموزان - اين كتاب، براي پدر مادر ها، هنرجويان و خانواده هايي است كه تازه به دنياي تمرين پا گذاشته اند. بخش مربوط به هنرجويان علاوه بر معرفي سه ايده مهم و سه عادت خوب، شامل راهنمايي ها و پيشنهادهايي كاربردي است كه به هنرجويان براي يادگيري مهارت هايي كه براي تمرين مفيد است كمك مي كند. بخش ديگر كتاب، كه مربوط به پدرها و مادرها ست، ايده ها و عادت هاي يكساني را با تاكيد بر چگونگي و چرايي آن ها بررسي مي كند. اين بخش همچنين نشان مي دهد كه چطور پدرها و مادرهايي كه دانشي در زمينه موسيقي ندارند مي توانند به شيوه اي موثرفرزندان شان را در انجام تمرين موسيقي راهنمايي كنند و...