تخفیف ویژه!
کد شناسه :92317

بي پرده: درك زبان وجنسيت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بي پرده: درك زبان وجنسيت - كتاب پيش رو نوشته "آليسون جولي" از منظر فمينيستي نوشته شده است. آليسون جولي به رابطه ي زبان و جنسيت مي پردازد و آن را در موقعيت هاي مختلف از جمله مدرسه، خانواده، محل كار، رسانه و مذهب به بررسي و بحث مي گذارد. نويسنده معتقد است نوع گفتار و لحن، اصطلاحات و كلمات حتي حركات سخنران در شنونده تاثير مي گذارد. وي بر اين باور است كه اين تأثير گذاري از اوان كودكي در خانواده آغاز شده و سپس در مدرسه و اجتماع و محل كار تقويت مي شود. بنابراين مردانگي و زنانگي مفاهيمي هستند كه در محيط شكل مي گيرند و امري ذاتي نيستند. منابع و نمونه هايي كه نويسنده براي اثبات نظرات خود مطرح مي كند عموما از كشورهاي غربي گرفته شده ولي شباهت هاي بسياري با كشورهاي غير عربي از جمله ايران دارند و...