تخفیف ویژه!
کد شناسه :92310

درام اسلامي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب درام اسلامي - اثر حاضر، كتابي است از "جمشيد ملك پور" در هفت فصل و يك پيوست. ملك پور كه نگارنده برخي از مهم ترين و تاثيرگذارترين آثار در زمينه شناخت نمايش ايراني است، در اين كتاب به نمايش بومي ايران مي پردازد. كتاب با معرفي مختصر اسلام و حادثه هاي مرتبط با تعزيه آغاز مي شود، سپس مراسم آييني در تمدن هاي مختلف را معرفي مي كند و از اين طريق مي كوشد تا ريشه ها و شباهت هاي تعزيه با اين مراسم را تبيين كند. نويسنده در ادامه تعزيه را به مثابه متن و درام بررسي مي كند و در فصل آخر موقعيت تعزيه را در دنياي امروز به تصوير مي كشد و...