تخفیف ویژه!
کد شناسه :92270

آوريل نا فرجام

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آوريل نا فرجام - اين كتاب، بدون شك زاده ناگزير دنيايي ست كه "كاداره" از آن و براي آن دست به قلم برده، پيدا و ناپيداي آن را زيسته و خوف تهديد جان و تبعيد نفريني را به آغوش كشيده است و اين همه جز براي رويايي به نام آزادي و آرماني به نام رهايي از يوغ ظلم و خفقان نمي تواند باشد. براي نيل به اين بايدهاي انساني لازم است آن چه به دام خودكامگي افتاده ذوب شود، سيل شود، دريا شود، كه در اين راه خون هاي بي گناه ريخته شده حكم هرم خورشيد را دارد كه بر پيكره خوابزده مردمان مي ريزد تا شايد بيدار شوند و فرياد بودن و ايستادن را در گوش تاريخ طنين انداز كنند و...