حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :3397

بازگشت نیچه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

چون پیش بینی می کنم که باید تا چندی بعد بشریت را با سخت ترین چالشی که تا کنون در برابر خود داشته است روبه رو کنم، به نظرم ناگزیر باید بگویم که من کیستم... اما جلوه گاه عدم تناسب میان عظمت وظیفه ی من و حقارت معاصرانم این بود که آن ها مرا نه شنیدند و نه حتی دیدند. من فقط با اعتباری که خود به خویش می بخشم زندگی می کنم و تازه چه بسا وجودم نیز یک پیش داوری باشد...! کافی است با هر آدم «فرهیخته» یی که تابستان به اوبر آنگادین می آید حرف بزنم تا متقاید شوم که من وجود ندارم...