تخفیف ویژه!
کد شناسه :92263

دموكراسي-رساله ي آموزشي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دموكراسي-رساله ي آموزشي - دموكراسي در حال حاضر به موضوع روز بدل شده است. در دموكراسي هاي كهن سال و صدساله ي اروپا و آمريكا بعضي خواهان دموكراسي بيشتر و برخي ديگر خواستار رفع نارسايي ها و كمبودهاي آن هستند. در دموكراسي هاي نوپا، مردم نگران حفظ و دوام نهاد هايي هستند كه براي برقراري دموكراسي (واقعي)، پايدار و موثر لازم است. در جايي كه هنوز دموكراسي به وجود نيامده، مخالفان حكومت در آرزوي سربرآوردن آن به صورت هاي گوناگون هستند. اگر چه همه اعم از موافق و مخالف، از دموكراسي حرف مي زنند، ولي هيچ كس نمي داند بايد چه برداشت دقيقي از اين واژه داشته باشد و...