تخفیف ویژه!
کد شناسه :92260

خرابات

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب خرابات - بخشي از متن - اگر چه نزد بعضي از صوفيه - از جمله "شيخ محمود شبستري" - خراباتي شدن از خود رهايي است. باز خرابات همچنان منزل گاه رندان و تردامنان است نه جاي پاكان و نيكان. رفت و آمد به خرابات رستن از قيد ننگ و نام مي خواهد و از اين رو صوفي كه در راه مطلوب خويش از همه چيز مي گذرد و حال خويش را در رهايي از خود مثل حال خراباتيان مي داند. چنان كه سكر روحاني خود را نيز با آن ذوقي كه شراب مغان از دست مي دهد مناسب مي يابد و...