تخفیف ویژه!
کد شناسه :92165

سه گانه فارسير 1-كارآموز آدمكشي ق2

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سه گانه فارسير 1-كارآموز آدمكشي ق2 - "فيتز" پسر بچه ي شش ساله و نامشروع شاهزاده شواليه، با سرپرستي يكي از افراد وفادار به پدرش در سايه ي دربار و به عنوان يك كارگر اصطبل بزرگ مي شود. تمام خانواده ي سلطنتي فيتز را از خود مي رانند، اما "شاه شرود" مخفيانه او را به خدمت مي گيرد تا حرفه ي آدم كشي را به او بياموزد. چون مي داند پسر بچه اي كه خانواده اش او را طرد كرده باشند و در ميان سگ هاي شكاري اصطبل بزرگ شده باشد انگيزه هاي زيادي در سر دارد و از همه مهم تر اين كه در خون او جادوي اسكيل جاري است و...