تخفیف ویژه!
کد شناسه :92163

سه گانه شاه كش(دوم-سوم)ترس مردفرزانه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سه گانه شاه كش(دوم-سوم)ترس مردفرزانه - موهاي مرد قرمز آتشين بود، درست مثل شعله هاي آتش. چشم هايش سياه و سرد بود و حالت مردي را داشت كه مدت ها پيش اميد به خوابيدن را رها كرده است. اين كتاب شرح اتفاقات زندگي "كوئوت" از زبان خود او در روز دوم از مجموعه خاطرات شاه كش است. كوئورت اولين گام را در مسير قهرمان شدن برمي دارد و مي فهمد وقتي مردي در عصر خودش به اسطوره تبديل مي شود، زندگي برايش تا چه حد دشوار خواهد بود و...