تخفیف ویژه!
کد شناسه :92153

سه گانه ناجيان ك 3-فاجعه ق1

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سه گانه ناجيان ك 3-فاجعه ق1 - هنگامي كه "كالاميتي" آسمان را روشن كرد اپيك ها زاده شدند. از آن شب به بعد تقدير "ديويد" با شرارت و تبهكاري آنان گرده خورده است. پس از نابودي "استيل هارت" و "ريگاليا" و... اين بار ديويد تلاش مي كند تا ثابت كند اپيك ها مي توانند از قدرت خود چشم پوشي كرده و آن را به كنترل خود درآورند. بي ترديد "مگان" مهم ترين دليل او براي اين تلاش است. ديويد ثابت مي كند رهايي براي اپيك ها امكان پذير است. آيا حقيقت دارد و آن ها به طور كامل ناپديد شده اند؟ ديويد خواهان رويارويي و نابودي قدرتمند ترين اپيك همه ي دوران است. كالاميتي. يا او در اين امر موفق مي شود يا جانش را در اين راه از دست مي دهد و...