تخفیف ویژه!
کد شناسه :92098

سرير شيشه اي-ملكه سايه ها جلدچهار بخش دوم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سرير شيشه اي-ملكه سايه ها جلدچهار بخش دوم - بخشي از متن - "ايلايد" دو روز را داوطلبانه در كار آشپزخانه شركت كرد تا بداند رخت شوي ها كجا و چه زماني غذا مي خورند و چه كسي غذا را براي شان مي آورد. اين مدت توانست اعتماد سرآشپز را به اندازه اي جلب كند كه وقتي غذا را از آشپزخانه به اتاق غذاخوري مي آورد، به او شك نكند. هنگامي كه مقداري سم به چند نان اضافه كرد، كسي متوجه نشد. شه بال قسم خورده بود اين زهر رخت شوي ها را نخواهد كشت و فقط چند روز بيمارشان خواهد كرد. شايد اين نقشه كه به فرار خودش هم كمك مي كرد، تا اندازه اي خودخواهانه بود، اما باعث ترديدش نشد و پودر سفيد رنگ را به گرد آردي كه روي نان ها پاشيده بود، اضافه كرد و...