تخفیف ویژه!
کد شناسه :92096

انتقام جویان-مردی که فردا را دزدید

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب انتقام جویان-مردی که فردا را دزدید - در خرد شد و به تکه هایی به اندازه ی مشت شکست و با انفجار به داخل ریخت. مرد آهنی و "ثور" از میانش رد شدند. "کوییک سیلور"، "ویژن" و "اسکارلت ویج" هم که خودشان را به در فشار داده بودند، در بارانی از غبار خاکستری و خرده ریزه های پخش وپلا به داخل پرت شدند. اگر چه دیو چندان خوش شانس نبود. او هم پشتش را به در تکیه داده بود، اما وقتی مقاومت کمتر شد و داشت به عقب می افتاد، قطعه یخ روی سرش، همان قطعه یخی که دوست و همکار درمانده اش در آن بود، به جلو کج شد. دیو از روی غریزه و هم زمان هشیاری، دستش را دراز کرد و هنگام افتادن قطعه یخ آن را گرفت سپس چرخید و حجم سنگین را به درون هرم فرستاد. تازه آن موقع بود که متوجه شد خودش را از سازه به بیرون هل داده و پل لیمویی دیگر کاملا عقب رفته است و...