تخفیف ویژه!
کد شناسه :92096

انتقام جويان-مردي كه فردا را دزديد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب انتقام جويان-مردي كه فردا را دزديد - در خرد شد و به تكه هايي به اندازه ي مشت شكست و با انفجار به داخل ريخت. مرد آهني و "ثور" از ميانش رد شدند. "كوييك سيلور"، "ويژن" و "اسكارلت ويج" هم كه خودشان را به در فشار داده بودند، در باراني از غبار خاكستري و خرده ريزه هاي پخش وپلا به داخل پرت شدند. اگر چه ديو چندان خوش شانس نبود. او هم پشتش را به در تكيه داده بود، اما وقتي مقاومت كمتر شد و داشت به عقب مي افتاد، قطعه يخ روي سرش، همان قطعه يخي كه دوست و همكار درمانده اش در آن بود، به جلو كج شد. ديو از روي غريزه و هم زمان هشياري، دستش را دراز كرد و هنگام افتادن قطعه يخ آن را گرفت سپس چرخيد و حجم سنگين را به درون هرم فرستاد. تازه آن موقع بود كه متوجه شد خودش را از سازه به بيرون هل داده و پل ليمويي ديگر كاملا عقب رفته است و...