تخفیف ویژه!
کد شناسه :92091

قلمرو خار و رز 2 بخش 1-دربار مه وخشم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب قلمرو خار و رز 2 بخش 1-دربار مه وخشم - "فیرا" از چنگ "آمارانتا" زنده بیرون آمده است، اما با بازگشت به دربار بهار متوجه می شود شاید بهای گزافی را برای نجات دنیای پریان پرداخته باشد. اگر چه اکنون قدرت های پریان عالی رتبه را به دست آورده، قلبش هنوز انسان است و نمی تواند کارهای هولناکش را از یاد ببرد. فیرا معامله اش با "ریسند"، لرد عالی رتبه دربار شب، را هم از یاد نبرده است. در حالی که فیرا سعی می کند راهش را به بیرون دام تاریک سیاست، قدرت و عشق پیدا کند. دشمنی شرورتر خودش را نشان می دهد که ممکن است فیرا کلید نابودی اش باشد. البته اگر بتواند از موهبت های وهمناکش استفاده کند، قلب شکسته اش را التیام بخشد و تصمیم بگیرد چطور می خواهد آینده ی خودش و جهان از هم گسسته را شکل دهد و...