تخفیف ویژه!
کد شناسه :92089

قلمرو خار و رز 1 بخش1-دربار خار و رز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قلمرو خار و رز 1 بخش1-دربار خار و رز - وقتي "فيرا"ي نوزده ساله هنگام شكار در جنگل گرگي را مي كشد، موجودي ديو مانند مي آيد تا تقاصش را پس بگيرد. فيرا به اجبار به سرزميني جادويي و خطرناك برده مي شود كه تنها افسانه هايي درباره اش شنيده است. آن جا متوجه مي شود كه زندان بانش حيوان نيست، بلكه يكي از پري هاي ناميرا و مرگباري است كه بر جهان شان حكمراني مي كنند. با گذشت زمان مي فهمد كه پشت ماسك جواهر نشان پري چيزي بيشتر از چشم هاي سبز نافذش پنهان شده است. او دائم تحت نظر است و همان طور كه احساساتش براي پري تغيير مي كند، سايه اي شوم هر چه بيشتر بر سرزمين پريان تسلط مي يابد و فيرا بايد راهي براي مقابله با آن پيدا كند وگرنه پري و تمام دنيايش براي هميشه نابود خواهند شد و...