تخفیف ویژه!
کد شناسه :92080

قطعنامه هاي راهپيمايي هاي انقلاب اسلامي به روايت اسناد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قطعنامه هاي راهپيمايي هاي انقلاب اسلامي به روايت - آن چه در اين كتاب گرد آمده به دو بخش قابل تقسيم است. بخشي كه از مطبوعات گرفته شده است و بخشي ديگر از مراكز آرشيوي. بخش مطبوعات نزديك به نود درصد مجموعه را دربردارد و بخش دوم سهم ناچيز ولي با اهميتي را داراست. مطالب برگرفته از مطبوعات پيش از آن كه قطعنامه باشد، اخبار قطعنامه ها هستند ولي آن ها را تنها به علت دارا بودن مهم ترين ويژگي قطعنامه يعني (خواسته هاي جامعه معين) به عنوان (قطعنامه) به شمار مي آوريم، حتي اگر در برخي موارد با عنوان (بيانيه، اطلاعيه و يا خواسته) از آن ها ياد شده باشد. بخش دوم يعني اسناد آرشيوي به علت حفظ اصالت هم در تعريف و هم در ويژگي هاي ساختاري، قطعنامه هاي كامل و نمونه اي هستند و...