تخفیف ویژه!
کد شناسه :92067

جاذبه و چند داستان ديگر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جاذبه و چند داستان ديگر - در ساختمان را با كليدش باز مي كند و يك دقيقه اي در فضاي ميان درهاي بسته آپارتمان ها همديگر را سخت در آغوش مي كشيم. به نظرم چون زنداني مي آيد، همچون قفسي،تابوتي، گويي دو فضانورديم كه در مسيرشان به سوي ماه به هم بسته شده اند. آن جا ايستاده ام و اين اولين بار نيست چنان احساس سبكي مي كنم كه گويي جاذبه اي در كار نيست؛ اما بي وزني من از اندوه و ترس است و...