تخفیف ویژه!
کد شناسه :92059

ايران من-بابا سفالي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب ايران من-بابا سفالي - ايران ما بزرگ است، بزرگ و پراز شگفتي. شگفتي فقط كوه و دريا نيست، فقط خانه هاي قديمي و بناهاي باستاني نيست. ايران ما اقليم هاي مختلف دارد، قوم هاي متفاوت و شغل هاي گوناگون. مجموعه ي ايران من، در قالب يك داستان تصويري دلنشين، شما را با اين اقليم ها و شغل ها آشنا مي كند. پس بابا سفالي را بخوانيد و با اميد و گربه ي بازيگوشش در كارگاه سفالگري آشنا شويد و...