تخفیف ویژه!
کد شناسه :92044

خداي جنگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب خداي جنگ - "كريتوس" اين جنگ آور بي رحم، برده ي "ايزدان المپ" است. او كه روح "اسپارتا" لقبش داده اند، اسير و گرفتار كابوس هاي زندگي تباه شده اش و در حسرت آزادي ست. از اين رو، براي رهايي از دين به خدايان ، دست به هركاري مي زند. اما زماني كه ديگر اميدش نا اميد شده، خدايان آخرين خدمت را از او طلب مي كنند تا بردگي و بندگي اش پايان يابد و...