تخفیف ویژه!
کد شناسه :92040

روياهاي خطرناك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب روياهاي خطرناك - "پلام" صداي محوي شنيد كه اسمش را صدا مي زد. به قدري محو كه ممكن بود آن را نشنود. صدا مي گفت: پلام، پلام كجايي؟ "آرتم" شتاب زده به چپ و راست مي چرخيد تا منبع صدا را پيدا كند. آرتم گفت: بايد از برسمر بري. صدايش در صداي باد گم مي شد. باد شديدتر شده بود. پلام دست به سينه، بازوهايش را گرفته بود و مي لرزيد. باد موهاي تيره رنگش را به يك طرف سرش مي كشيد. آرتم ادامه داد: بايد بزني بيرون. پلام به سمت در دويد و دستگيره ي سنگين چوب بلوط را كشيد. در كوچك ترين حركتي نكرد. از آرتم پرسيد: چطوري؟ تو چطوري زدي بيرون؟ صداي غرش بلندي شنيد. وقتي بيرون را نگاه كرد، ميان آسمان خاكستري و برگ هاي سرگردان در هوا، سايه ي تاريك و لرزان يك هيولا را ديد و...