تخفیف ویژه!
کد شناسه :92020

درآمدي به فهم عقل گرايي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب درآمدي به فهم عقل گرايي - سه فيلسوف بزرگ دوران سازي كه در جنبش عقل گرايي شركت دارند"دكارت" "اسپينوزا" و "لايب نيتس" چشم اندازهاي مبتكرانه و بي نظيري در خصوص جهان گشودند. با اين حال، آثار آن ها چنان دشوار است كه خوانندگان خود را حين مطالعه آن در مخمصه مي يابند. اين كتاب راهنمايي است براي هركس كه مي خواهد براي نخستين بار اين انديشمندان را مطالعه كند. كتاب حاضر همچنين مواضع بحث برانگيز آن ها را در باب مسائل اخلاقي، سياسي و ديني تبيين مي كند. اين تحقيق با بحثي درباره نگرش ها و مضامين كلي مشترك بين اين سه فيلسوف آغاز مي شود و با تحليل ميراثي كه براي فلاسفه بر جاي گذاشته اند به انجام مي رسد و...