تخفیف ویژه!
کد شناسه :91934

تكامل انسان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تكامل انسان - بسياري از پيشرفت هاي مهمي را كه زيست شناسان در 150 سال گذشته صورت داده اند مي توان به استعاره اي يكه و يگانه فروكاست. تمامي اندامواره هاي زنده، يا بقا يافته، يعني جانوران، گياهان، قارچ ها، باكتري ها و ويروس ها و انواع و اقسام اندامواره هايي كه در گذشته مي زيسته اند، جايي بر روي شاخه ها و شاخك هاي يك درخت حيات قرار مي گيرند. ما با تمامي اندامواره هايي كه امروزه زنده هستند و تمامي اندامواره هايي كه تا كنون زيسته اند، از طريق شاخه هاي اين درخت حيات پيوند داريم و...