تخفیف ویژه!
کد شناسه :91906

جستارهايي درباره سندشناسي دوره مغول

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب جستارهايي درباره سندشناسي دوره مغول - مقالاتي كه در اين مجموعه ارائه مي شود بخشي از نتايج فعاليت هاي يك كار گروه پژوهشي بين المللي است كه بر اسناد چند زبانه موجود در موزه ملي ايران متمركز شده است. اين مقالات با توجه به پژوهش هاي اندك در حوزه سند شناسي دوره مغول مي تواند نمونه اي براي توجه و توسعه پژوهش هاي تخصصي بر اسناد اين دوره باشد و...