حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :3403

دگرگونی های شعر معاصر عربی و فارسی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

این اثر با رویکرد تطبیقی در ادبیات معاصر عربی و فارسی نگاشته شده است، و به بررسی عوامل همسان نوزایی ادبی شعر دوره نهضت در جهان عرب و شعر دوره مشروطه در کشورمان می پردازد. در این کتاب پس از بررسی مضامین و رویکردهای نو در شعر هر دو ملت و بیان همسانی های آن ها ، دگرگونی شکل و ساختار شعر این دوره ها همراه با تبیین زمینه های پیدایش این دگرگونی مورد بررسی قرار گرفته قرار گرفته است. دلالیل مهم این دگرگونی ها را می توان چنین بر شمرد: رویکرد مردمی شعر این دوره ها ، تأثیر پذیری از شعر غربی، توجه به بیان اندیشه و احساسات و توجه به موسیقی درونی و ریتم و آةنگ شعر بیش از توجه به قواعد دستوری و عروضی. ر فصل پایانی کتاب نیز سرودهایی از شاعران عرب و ایرانی با مضامین نوینی که زاده دگرگونی های اجتماعی - سیاسی این دوره های تاریخی بوده، بیان شده است.