تخفیف ویژه!
کد شناسه :3403

دگرگوني هاي شعر معاصر عربي و فارسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

اين اثر با رويكرد تطبيقي در ادبيات معاصر عربي و فارسي نگاشته شده است، و به بررسي عوامل همسان نوزايي ادبي شعر دوره نهضت در جهان عرب و شعر دوره مشروطه در كشورمان مي پردازد. در اين كتاب پس از بررسي مضامين و رويكردهاي نو در شعر هر دو ملت و بيان همساني هاي آن ها ، دگرگوني شكل و ساختار شعر اين دوره ها همراه با تبيين زمينه هاي پيدايش اين دگرگوني مورد بررسي قرار گرفته قرار گرفته است. دلاليل مهم اين دگرگوني ها را مي توان چنين بر شمرد: رويكرد مردمي شعر اين دوره ها ، تأثير پذيري از شعر غربي، توجه به بيان انديشه و احساسات و توجه به موسيقي دروني و ريتم و آةنگ شعر بيش از توجه به قواعد دستوري و عروضي. ر فصل پاياني كتاب نيز سرودهايي از شاعران عرب و ايراني با مضامين نويني كه زاده دگرگوني هاي اجتماعي - سياسي اين دوره هاي تاريخي بوده، بيان شده است.