تخفیف ویژه!
کد شناسه :91812

داستان زندگي يك زن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب داستان زندگي يك زن - اثر حاضر، رماني مفرح است، دست و دلباز و چرا نه؟ سرگرم كننده و سرشار از طنز بديع (طنز سيستماتيك كه كمتر در ديگر آثار "مورانته" ديده مي شود) كه با نخ نازك و قطور، بر گذشته از رشته به هم پيوسته كوچه و خيابان ها، به هم دوخته است و درست مانند رمان هاي اعصار كهن، دائم در حال برگرفتن و وانهادن سرنخ اصلي و افزودن شاخ و برگ هاي فرعي به داستان است؛ چرا كه با جزئيات غافل گير كننده و اعجاب آورش با منظومه هاي حماسي كمدي و تراژدي كمدي ميانه خوبي دارد. و شگفتا رماني مالامال از سرگذشت هاي جوراجور كه همه يكايك و تمام كمال، مانند چندين جريان هرز، سرانجام در چاله مشتركي مي ريزند و...