تخفیف ویژه!
کد شناسه :91811

روشنگري شگفت انگيزپروفسور كاريتا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب روشنگري شگفت انگيزپروفسور كاريتا -( روشنگري شگفت انگيز) "پرفسور كارتيا" كه اكنون به بيش از بيست زبان مختلف ترجمه شده، سفر خيالي بسيار هوشمندانه و جذابي است در فلسفه سياسي غرب. "پرفسور كارتيا" استاد دانشگاه ميانسالي كه زندگي آرامي را مي گذراند، بالاجبار از حريم امن كتابخانه اش بيرون مي رود و در ماموريتي براي يافتن (بهترين جهان ممكن) به كشورهاي مختلفي سفر مي كند. پروفسور در اين سفرهايش مجبور است با وضعيت پيچيده انديشه مدرن مواجه شود و واقعيت فلسفه هاي سياسي امروزين را در عمل مشاهده كند و...